[responsivevoice voice=”Polish Female” buttontext=”Posłuchaj treści aktualności”]

Na Mazowszu trwają spotkania informacyjne dotyczące nowej, rozszerzonej formuły programu Rodzina 500+. 22 lipca specjalnie oznakowany bus rodzina 500+ pojawił się również w gminie Dobre. Na spotkanie przybyła delegacja Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – Wicewojewoda Mazowiecki Pan Sylwester Dąbrowski, Pani Anna Kaszuba kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach oraz Pani Lucyna Bieńkowska kierownik oddziału nadzoru świadczeń rodzinnych. Ze strony Urzędu Gminy w spotkaniu uczestniczył Zastępca Wójta Pan Piotr Chmielewski oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Magdalena Kowalczyk wraz z pracownikami.

Przypominamy, że od 1 lipca 2019 roku świadczenie 500+ przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia bez względu na dochód rodziny. Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego należy składać od miesiąca lipca drogą elektroniczną za pośrednictwem kanału bankowości elektronicznej, portalu empatia oraz platformy usług elektronicznych ZUS, natomiast wnioski w formie papierowej przyjmowane będą od 1 sierpnia w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrem.

[/responsivevoice]