[responsivevoice voice=”Polish Female” buttontext=”Posłuchaj treści aktualności”]

78 000,00 zł otrzymała Gmina Dobre na realizację zadania w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Symboliczną umowę na przyznanie tych środków z Wicewojewodą Sylwestrem Dąbrowskim podpisał w środę, 1 lipca br. Wójt Gminy Dobre Tadeusz Gałązka.
Uroczystość podpisania umów na dopłaty do realizacji zadań przez mazowieckie samorządy odbyła się w siedzibie delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. Wiceminister Zdrowia Waldemar Kraska, Posłowie na Sejm RP: Krzysztof Tchórzewski i Maciej Górski oraz Kierownik Delegatury MUW w Siedlcach Anna Kaszuba.
Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej jest państwowym funduszem celowym. Pozwala na dofinansowanie przywrócenia lokalnych połączeń autobusowych. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli dotrzeć środkami transportu publicznego do pracy, szkół, placówek zdrowia i instytucji kultury.

[/responsivevoice]