[responsivevoice voice=”Polish Female” buttontext=”Posłuchaj treści aktualności”]

1 lipca, br. w Miejskiej Szkole Artystycznej w Mińsku Mazowieckim, wójt Gminy Dobre Tadeusz Gałązka oraz Skarbnik Agnieszka Ciszkowska, podpisali umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego reprezentowanym przez Janinę Ewę Orzełowską i Elżbietę Lanc na:
– zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Dropiu,
– zakup urządzeń na plac zabaw w Gęsiance,
– zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb orkiestry dętej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrem,
– termomodernizację świetlicy wiejskiej w Mlęcinie,
– renowację zbiornika wodnego na potrzeby ochrony p.poż w Marcelinie.
Na realizację powyższych zadań Gmina Dobre pozyskała w sumie 50 000, 00 zł. w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020”.
Ponad to, podpisano umowę na przebudowę ulicy Przemysłowej w miejscowości Dobre. Dotacji w wysokości 65 000,00 zł. udzielono ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

[/responsivevoice]