[responsivevoice voice=”Polish Female” buttontext=”Posłuchaj treści aktualności”]

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, we współpracy ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras w Lublinie, pośredniczy w naborze dzieci i młodzieży, które chciałyby skorzystać z wyjazdu na kolonie.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, we współpracy ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras w Lublinie, pośredniczy w naborze dzieci i młodzieży, które chciałyby skorzystać z wyjazdu na kolonie.Tym razem proponujemy następujące wyjazdy:
1) Miejsce kolonii: Biały Dunajec, termin: 31.07.2020 – 09.08.2020
Dla dzieci rolników brak opłat za kolonie. Wyjazd finansowany jest z Funduszu Ubezpieczenia Społecznego Rolników oraz z Kuratorium Oświaty w Warszawie.
2) Miejsce kolonii: Rzucewo, woj. pomorskie, termin 22.08.2020 – 31.08.2020
Opłata za dzieci rolników podlegających ubezpieczeniu w KRUS – 400 zł.Pozostała kwota finansowana jest z Funduszu Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Wypoczynek organizowany jest dla osób w wieku do 16 roku życia (data urodzenia od 01 stycznia 2004 r.), których co najmniej jedno z rodziców, prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS).Istnieje możliwość uczestnictwa w wyjazdach dzieci, których rodzice nie podlegają ubezpieczeniu w KRUS. W takim przypadku rodzice ponoszą pełen koszt wyjazdu tj. 1150 zł.Szczegółowe informacje dotyczące oferty znajdują się w załącznikach.  Zapisy prowadzone są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrem, pok. Nr 6, Tel. (25) 757 11 23. Liczba miejsc ograniczona.

[/responsivevoice]

Program-Biały-Dunajec-31.07.2020 – 09.08.2020
Program-Rzucewo-22.08.2020r.-31.08.2020r
Informacje-dla-Rodziców
Karta-kwalifikacyjna-2020-Biały-Dunajec
Karta-kwalifikacyjna-2020-Rzucewo
Kolonie-2020