[responsivevoice voice=”Polish Female” buttontext=”Posłuchaj treści aktualności”]

ZIMOWISKO W BIAŁYM DUNAJCU

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, we współpracy ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras w Lublinie, pośredniczy w naborze dzieci i młodzieży w wieku do 16 roku życia, które chciałyby skorzystać z wyjazdu na zimowisko.
Zimowisko odbędzie się w miejscowości Biały Dunajec w terminie 10.02.2020 r. do 19.02.2020 r.
Koszt zimowiska dla jednej osoby wynosi 1100,00 zł brutto, z czego dofinansowanie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników wynosi 750,00 zł. brutto. Różnica tj. kwota w wysokości 350,00 zł pokrywana jest przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka.
Wypoczynek organizowany jest dla osób w wieku do 16 roku życia (data urodzenia od 01 stycznia 2004 r.), których co najmniej jedno z rodziców, prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS).
Liczba miejsc ograniczona.
Zapisy prowadzone są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrem
Bliższe informacje na temat wyjazdu można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrem pok. Nr 6, Tel. (25) 757 11 23

[/responsivevoice]

 

Informacje-dla-rodzicow-KRUS-2020-zima-1
Karta-kwalifikacyjna-KRUS-zima-2020-1
Oswiadczenie-rodzicow-dla-Funduszu-2