[responsivevoice voice=”Polish Female” buttontext=”Posłuchaj treści aktualności”]

Caritas Diecezji Warszawsko Praskiej – Warsztaty Terapii Zajeciowej w Mińsku Mazowieckim ul. Wyszyńskiego 58 ( tel . 25 758 27 79 ) informuje, że prowadzi zajęcia w formie warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Osoby takie powinny posiadać ukończone 18 lat i aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do terapii.

Placówka posiada busa i jest w stanie zapewnić dojazd wszystkim uczestnikom, którzy nie są w stanie samodzielnie przybyć na zajęcia.

Placówka WTZ prowadzi rehabilitację społeczną, zawodową , ruchową a także przygotowanie uczestnika do podjęcia pracy w zakładzie pracy chronionej.

Placówka poza rehabilitacją oferuje różne wyjazdy na wycieczki, wyjazdy do kina, do teatru, udział w konkursach, festiwalach, przegladach artystycznych itp.

Bliższych informacji można uzyskać bezposrednio od kierownika WTZ Caritas Pana Tomasza Cembrowskiego tel. 25 758 27 79 w godz. 8:00-16:00 od poniedziałku do piątku.

[/responsivevoice]