[responsivevoice voice=”Polish Female” buttontext=”Posłuchaj treści aktualności”]

Dnia 18 września 2020r. w Urzędzie Gminy w Dobrem odbyło się uroczyste Ślubowanie Pracownika Samorządowego. To wydarzenie wieńczy okres służby przygotowawczej, którą przechodzi każdy pracownik podejmujący po raz pierwszy zatrudnienie na stanowisku urzędniczym. Do ślubowania przystąpiły: Agnieszka Ciszkowska, Martyna Kiljańczyk, Katarzyna Sajnóg, Renata Szuba, Emilia Szymańska.

Urzędnicy ślubowali:

„Ślubuję uroczyście, że na zajmowanym stanowisku będę służyć państwu polskiemu i wspólnocie samorządowej, przestrzegać porządku prawnego
i wykonywać sumiennie powierzone mi zadania”.

[/responsivevoice]