[responsivevoice voice=”Polish Female” buttontext=”Posłuchaj treści aktualności”]

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrem informuje, że od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze (500+) będzie przysługiwało na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia bez względu na dochód rodziny.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego należy składać od 1 lipca 2019 roku drogą elektroniczną za pośrednictwem kanału bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia oraz platformy usług elektronicznych ZUS. Wnioski w formie tradycyjnej przyjmowane będą w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej od 1 sierpnia 2019 roku.

Należy pamiętać, że aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na nowych zasadach od początku ich obowiązywania tj. od 1 lipca 2019 roku osoby, które obecnie nie pobierają na dane dziecko świadczenia 500+ muszą złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 roku do 30 września 2019 roku. Jeżeli wniosek zostanie złożony po 30 września świadczenie zostanie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za poprzednie miesiące. W przypadku osób, które mają przyznane prawo do świadczenia wychowawczego w celu kontynuacji wypłaty świadczenia wychowawczego po 30 września bieżącego roku również muszą złożyć wniosek w terminie od 1 lipca drogą elektroniczną lub od 1 sierpnia w formie tradycyjnej podczas osobistej wizyty w OPS.

Osoby, które mają obecnie przyznane prawo do świadczenia wychowawczego tylko na drugie i kolejne dzieci składają jeden wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci na podstawie którego świadczenie zostanie odpowiednio przyznane.

Przyznanie przez organ właściwy  świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji.  Organ właściwy przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, jeżeli wnioskodawca wskazał we wniosku adres poczty elektronicznej. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej wnioskodawca ma  możliwość odebrania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego osobiście.

Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

Jednocześnie informujemy, że od 1 lipca w formie elektronicznej a od 1 sierpnia w formie papierowej należy składać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy oraz o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start”.

[/responsivevoice]