[responsivevoice voice=”Polish Female” buttontext=”Posłuchaj treści aktualności”]

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ INFORMUJE, ŻE W DNIACH 3-4 LUTY 2020 W GODZINACH OD 8.30 DO 15.30 WYDAWANA BĘDZIE ŻYWNOŚĆ DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH SKIEROWANIE Z GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 – PODPROGRAM 2019
MIEJSCE WYDAWANIA ŻYWNOŚCI – BUDYNEK OŚRODKA ZDROWIA OBOK APTEKI
PROSIMY O TERMINOWY ODBIÓR ŻYWNOŚCI

[/responsivevoice]