[responsivevoice voice=”Polish Female” buttontext=”Posłuchaj treści aktualności”]

INFORMACJA

Na podstawie przeprowadzonych badań wody w Stacji Uzdatniania w Dobrem w dniu 16.09.2020 Wójt Gminy Dobre informuje, że jakość wody podawanej do sieci jest dobra.

Wójt Gminy Dobre
Tadeusz Gałązka

[/responsivevoice]