[responsivevoice voice=”Polish Female” buttontext=”Posłuchaj treści aktualności”]

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Dobre w związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2 oraz mając na względzie ochronę zdrowia mieszkańców Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że począwszy od miesiąca kwietnia 2020 roku wypłaty świadczenia 500+, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz stałych świadczeń z pomocy społecznej będą realizowane wyłącznie na rachunki bankowe wskazane przez osoby pobierające świadczenia.

W związku z powyższym osoby, które dotychczas pobierały świadczenia w formie gotówkowej w kasie Urzędu Gminy w celu zapewnienia ciągłości wypłaty świadczeń proszone są o niezwłoczne tj. do  10 kwietnia 2020 r. dostarczenie numerów rachunków bankowych na które mają zostać przekazane świadczenia.

 

 

Wzór oświadczenia o numerze rachunku bankowego do pobrania tutaj

 

Więcej informacji pod numerem telefonu:

(25) 757 11 23

[/responsivevoice]